اتاق فرار پندمیک

Pandemic

درجه سختی 90% |درجه هیجان 80%

اتاق فرار گمشدگان

LOST

درجه سختی 95%| درجه دلهره 45%| درجه هیجان 60%

اتاق فرار جنون زندان

Prsion Madness

درجه سختی 80% | درجه ترس 90% | درجه هیجان 80%

اتاق فرار هفت

Seven

درجه سختی 70% | ترس 20% | هیجان 80%

اتاق فرار مالیخولیا

ILLUSION

درجه سختی 95% | درجه هیجان 40%

اتاق فرار دور دنیا در شصت دقیقه

Around the world in 60 minutes

درجه سختی 70% | هیجان 40 %

اتاق فرار موزه

Museum

درجه سختی 80% | هیجان 60%

اتاق فرار قطار سریع السیر شرق

Orient Express

expired

 

اتاق فرار پادزهر

Antidote

expired

روانشناسان به این نکته که یکی از راه های تامین سلامت ذهن، انجام بازی های فکری است تاکید کرده اند زیرا شما را  وادار به فکر کردن و يافتن راه حل ميکند. بازی هایی که منجر به کسب دانش شاختی و همزمان پرورش تفکرتان می شود. در حقيقت اين  بازی ها به طور موثر از جهات مختلف بر سلامتی شما در سنین مختلف تاثير می گذارند.

بازی های روميزی با قدمتی باستانی اوقاتی مفرح را برايتان ميسازند  چون در طول بازی با ترکيبی از استراتژی های خاص، مهارت های فردی، شانس و هيجان برای رسيدن به یک هدف مشخص با دیگران در رقابت هستید.

به عقیده ی خیلی ها بازی های روميزی موضوعی گسترده تر از يک تفريح هستند. بهبود وضعیت فشار خون و کاهش استرس و همچنین ارتقا ساختار حافظه و مهارت های شناختی، ريسک ابتلا به مشکلات جسمی و مغزی را به اندازه قابل ملاحظه ای کاهش می دهد.

تمام حقوق این وبسایت متعلق به مرکز بازی‌های‌فکری و اتاق‌فرار تهران می باشد. - Enfold Theme by Kriesi