قوانین اتاق فرار

مثل همه بازی ها، در بازی اتاق فرار یا اسکیپ روم هم قوانینی حاکم است.

  • اتاق فرار يک بازی گروهی است و شما در يک تيم هستيد، پس بايد باهم در ارتباط باشيد و همچنين با هم همکاری کنيد.
  • هر کدام از اعضای گروه توانايی های خاص خود را دارند. اجازه دهيد هر کس همان کاری را انجام دهد که در آن توانايی دارد.
  • مشاهده گرباشید. این يکی از اصلی ترين قاعده ها است. همه جا را جست و جو کنيد حتی مکان هايی که خالی و بی معنی جلوه می کنند.
    با در اختيار داشتن تنها ۶۰ دقيقه در هر اتاق فرار، بايد هوشمندانه وقت تان را برنامه ریزی کنيد و زمان تان را در پی يافتن موارد بی اهميت هدر ندهید.
  • خيال پردازی کليد راه گشای شماست. در اتاق های فرار هيچ چيزی بر حسب اتفاق قرار نگرفته است. سعی کنيد سرنخ ها را با هم ترکيب کنيد و با خيال پردازی کشف کنيد که چطور می توانيد از آنها در حل معما استفاده کنيد. سناريو بازی اتاق فرار همان چيزی است که ما آن را داستان خطی می ناميم .
  • يک سرنخ شما را يک گام به جلو می برد.
  • در هيچ شرايطی نترسيد! اما اگر ترس به سراغتان آمد؛ در هر اتاق فرار يک کليد وحشت کنار درب خروج وجود دارد. اگر اين کليد فشرده شود بازی متوقف و بلافاصله قادريد اتاق را ترک کنيد.
  • در تمام مدت زمان بازی، يک دوست بيرون اتاق داريد، اين دوست استاد بازی است. هر زمانی که سوالی از او بپرسيد کمکتان می کند. بايد از پند ها و اشاراتی که اين دوست در اختيارتان می گذارد با ذکاوت تمام استفاده کنيد. تا حضور او معنا پیدا کند.