• Difficulty Level

بیماری خطرناکی دنیا را فرا گرفته است.

شما عضو یک گروه کاراگاهی  هستید که تلاش می کند بشر رانجات دهد.

یک دانشمند نابغه به نام دکتر برایانیک ، پادزهر این بیماری را پیدا کرده است  ،

اما قبل از اینکه پادزهر رو به دست انسانها برساند به قتل رسیده .

۶۰ دقیقه زمان دارید تا پادزهر را پیدا کنید و قبل از آنکه به دست قاتلین او دستگیر شوید انسانها را نجات دهید.

بیماری خطرناکی دنیا را فرا گرفته است.

پادزهر را پیدا کنید

Arrow
Arrow
Shadow
Slider

در مرکز بازی های فکری تهران میتوانید به راحتی با رزرو آنلاین لحظات شادی را در کنار خانواده و بستگان و دوستانتان داشته باشید