• Difficulty level

شما در یکی از باستانی ترین و باشکوه ترین  موزه های دنیا قرار دارید .

شایعه شده است که در بخش فرهنگ یونان باستان الماسی اسطوره ای قرار دارد که اسکندر  آن را به هلن داده است .

سیستم ایمنی موزه امروز به علت تعمیرات کار نمیکند

۶۰دقیقه وقت دارید تا ثروتمند ترین فرد دنیا شوید .

قبل ازاین که  زنگ خطر  به صدا دربیاید

باستانی ترین و با شکوه ترین موزه دنیا

شایعه اهدا الماسی اسطوره ای
که اسکندر آن را به هلن داده است

برای پولدارترین فرد شدن
فقط شصت دقیقه فرصت دارید
Arrow
Arrow
Shadow
Slider

در مرکز بازی های فکری تهران میتوانید به راحتی با رزرو آنلاین لحظات شادی را در کنار خانواده و بستگان و دوستانتان داشته باشید