مالیخولیا

  • Difficulty level

در این اتاق شما در ذهن خودگیر افتاده اید  ، در دام  رویاهایتان غوطه ورید .
موش آزمایشگاهی سازمانی مخفی در دولت .

آنها به منظور کنترل ذهن تان با تزریق ماده ی توهم زا شما را تحت نظر دارند .

خود را در هاله ای از واقعیت و خیال می بینید .هیچ چیز برایتان شفاف نیست . ابعاد برایتان نامفهوم اند

باید تعادل خود را به دست بیاورید .

.مامورانی  که دستگیرتان کرده اند ، در ملاقاتی شرکت کرده اند که ۶۰ دقیقه به طول می انجامد .

این شصت دقیقه  تنها فرصتی است که دارید تا  از زندان توهم خودتان  فرار کنید.

در محاصره ی رویاهایتان هستید

هیچ چیز برایتان شفاف نیست

Arrow
Arrow
Shadow
Slider

در مرکز بازی های فکری تهران میتوانید به راحتی با رزرو آنلاین لحظات شادی را در کنار خانواده و بستگان و دوستانتان داشته باشید