بزرگترین مرکز بازی های فکری در خاورمیانه

تنها نمایندگی رسمی BrainGame
در ایران

کافه بازی های رومیزی

هشت اتاق فرار با استاندارد های بین المللی

فروشگاه بازی های رومیزی

اعطای نمایندگی

ما به کارآفرینانی که به دنبال استراتژی تمایز در بازار آزاد هستند ،  مایل به مشارکت درصنعت در حال رشد  سرگرمی های نوین هستند نمایندگی را پیشنها می کنیم. آنهایی که با زمان حرکت می کنند و به دنبال سرمایه گذاری در یک عرصه دارای رشد هستند را به این موضوع تشویق می کنیم.  برای اطلاعات بیشتر از شرایط اعطای نمایندگی با ما تماس بگیرید.

تیم سازی

بسیاری از شرکت ها ازتجربه اتاق فرار به منظور تقویت روابط کارکنان، کار گروهی و روشن ساختن نقش ها انتخاب می کنند. در طول بازی، همکاران باید از توانایی های روحی و روحی خود برای جمع آوری و استفاده درست از تمام اطلاعاتی که کشف می کنند استفاده کنند. و همه اینها، تحت فشار زمان، باید بهترین امکان را مدیریت کنند. مرکز بازی های فکری رویداد های تیم سازی برای اعضای شرکت ها و کمپانی ها برگزار می کند. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

برای برگذاری رویدادهای خود با ما تماس بگیرید