اتاق فرار

شما تنها شصت دقیقه فرصت دارید تا از اتاق فرار کنید

escape-room-brain-game-center

شما در این بازی وارد یک اتاق کاملا واقعی خواهید شد.

در این اتاق  شما برای حل  یک داستان معمایی  شصت دقیقه فرصت دارید .

شما باید معما را حل کرده و  از اتاق فرار کنید.

در جریان این بازی  استراتژی ، کار گروهی و سرعت عمل را در یک  گروه تجربه میکنید

هیجان، ترس، سرعت ، دقت و از همه مهم تر همکاری را در این بازی تجربه می کنید

یاد میگیرید چطور همفکری کنید و چگونه از فکر خود استفاده کنید

در فضایی کاملا امن با تیم پشتیبانی و کنترل همزمان ، هیجانی سالم را تجربه می کنید.

شما می توانید در قالب یک گروه اتاق را رزرو کنید

مثل همه بازی ها ، در این بازی هم قوانینی حاکم است

escape-room-brain-game-center